Pirkimo - Pardavimo sutartis Lpromo.Lt
1. Bendrosios nuostatos
1.1 Šios pirkimo taisyklės galioja perkant prekes ar paslaugas (toliau Prekės) šioje elektroninėje parduotuvėje https://Lpromo.lt.
1.2. Informacija apie Pardavėją:
Pardavėjo rekvizitai: tradeMAX, UAB /Lpromo.Lt/. Įmonės kodas 301487980. PVM kodas LT100004720014. Birželio 23-iosios g. 5, 03206 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 2629793, 370 650 71 740. info@Lpromo.Lt www.Lpromo.Lt . Sąskaitos numeris: LT33 3500 0100 0106 1686. Bankas: EVP International, UAB. Banko kodas: 35000. SWIFT: EVIULT21XXX
1.3 Šios Taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo. Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą elektroninėje parduotuvėje, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekės užsakymas yra negalimas. Patvirtinus užsakymą, laikoma, jog klientas yra susipažinęs su taisyklėmis ir su jomis sutinka.
1.4 Taip pat informuojame, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos. Naujausia taisyklių versija matoma kiekvieną kartą tvirtinant užsakymą. Todėl kiekvieną kartą raginame patvirtinti susipažinimą su galiojančiomis taisyklėmis.
 
2. Prekės.
2.1 Elektroninėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.
2.2 Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose elektroninėje parduotuvėje.
2.3 Nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, visos Prekės, pateikiamos elektroninėje parduotuvėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka ar jos tiekimo terminas padidėja, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas arba suderinamas kitas abipusiai tinkamas sprendimas.

3. Asmens duomenų tvarkymas
Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas, įmonės pavadinimas ir kiti duomenys) formuojant užsakymą ir/ar registruojantis tinklalapyje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Pardavėjas užtikrina, kad tinklalapyje esančiose užsakymų bei registracijos formose prašoma pateikti asmeninė informacija (vardas, telefono numeris, el. pašto adresas ir kt.) yra naudojama tik: a) vykdant Pirkėjo užsakymus; b) yra skirta susisiekti su Pirkėju, jei kiltų kokių nors klausimų, susijusių su užsakymo vykdymu; c) išrašant finansinius dokumentus (sąskaitas); d) tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

4. Pirkimo pardavimo sutarties sudarymas
4.1. Kiekvienos parduodamos prekės pagrindinės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme Pardavėjo tinklalapyje. Papildoma ar trūkstama informacija apie prekę, esami sertifikatai, medžiagiškumas, spalvingumas, matmenys, testavimų duomenys ar informacija dėl spaudos bei logotipavimo technologijų pasirinkimo pateikiami gavus paklausimą info@lpromo.lt. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai pirkėjas patvirtina užsakymą pasirinkęs prekes ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Tvirtinu užsakymą.
4.2 Pirkėjui pateikus užsakymą, jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.
4.3 Paruošus užsakymą, Pardavėjas patvirtina užsakymą, išsiųsdamas Pirkėjui elektroninį laišką, patvirtinantį, kad Prekės išsiųstos Pirkėjui arba parengtos atsiėmimui parduotuvėje (priklausomai nuo to, kuris Prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas).
4.4. Kiekvienas Pirkėjo pateiktas užsakymas yra registruojama ir saugoma elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.
4.5. Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo elektroninė forma su pirkimo duomenimis.
4.6 Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad Prekės nėra sandėlyje, dėl to, kad Prekė nebėra parduodama arba dėl klaidos, susijusios su elektroninėje parduotuvėje pateikiama kaina, Pardavėjas informuos Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir užsakymas nebus vykdomas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už Prekę, Pardavėjas, grąžins sumokėtas sumas per 5 kalendorines dienas.
4.7. Atsižvelgiant į tai, kad Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateikiamas itin platus Prekių asortimentas, nepaisant visų protingų Pardavėjo pastangų, lieka galimybė, kad dalis Prekių gali būti pateikiamos klaidingomis kainomis. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas nustato, kad pateikta Prekių kaina yra klaidinga, Pardavėjas apie tai raštu informuoja Pirkėją ir suteikia galimybę Pirkėjui įsigyti Prekę už teisingą kainą arba atšaukti užsakymą. Užsakymas nėra vykdomas tol, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjo nepavyksta pasiekti jo nurodytais kontaktais, laikoma, kad užsakymas yra atšauktas ir Pirkėjas yra apie tai informuojamas raštu. Pažymėtina, kad jeigu kainos klaidingumas yra akivaizdus ir Pirkėjas pagrįstai galėjo atpažinti tokį klaidingą įkainojimą, Pardavėjui nekyla pareigos parduoti Pirkėjui Prekes neteisinga (mažesne) kaina.

5. Pirkėjo įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu bus pasikeitę Jūsų asmens ar juridinio asmens duomenys ir pardavėjas apie tai nebus informuotas, Pirkėjas prisiima visą dėl to kylančią nuostolių riziką
5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

6. Pardavėjo įsipareigojimai
6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir tinklalapyje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis tinklalapio teikiamomis paslaugomis.
6.2. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
7.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, gavęs avansinio mokėjimo sąskaitą, naudodamsis elektronine bankininkyste arba nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą.
7.2. Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus apmokėjimą už prekes ir gavus Pirkėjo vizualizacijos patvirtinimus jei prekė gaminama su markiravimu.
7.3. Prekės nėra rezervuojamos, todėl apmokėjimo bei vizualizacijos patvirtinimų vėlavimas gali įtakti esamų prekių likučius bei tiekimo terminus.

8. Prekių pristatymas
8.1. Pirkėjui užsakytas prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas, arba sutariamas kitas pristatymo metodas.
8.2. Prekių pristatymo ir administravimo kaina Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją) yra 40 Eur su PVM. Pardavėjas suteikia papildomą nuolaidą pristatymui ir administravimui Pirkėjui: 36,01 Eur nuolaida kai užsakymas virš 30 Eur; 34,01 Eur nuolaidą kai užsakymas iki 30 Eur. Stambūs ir paletiniai kroviniai pristatomi iki pirmų pastato durų. Jei reikalinga užnešimo paslauga - ją būtina papildomai užsakyti prieš užsakymo patvirtinimą.
8.3. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais arba papildomu pranešimu siunčiant gavus Pirkėjo užsakymą. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
8.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
8.5. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą ar kurjerio pateiktus dokumentus. Pirkėjui pasirašius šiuos dokumentus, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

9.  Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
9.1. Kiekvienos Pardavėjo parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme tinklapyje ir/ar individualiai pateiktame pasiūlyme. Pateiktos gaminių nuotraukas yra iliustracinio pobūdžio. Norint įsivertinti gaminių kokybę, spalvingumą, savybes - rekomenduojame užsakyti pavyzdžius nuo 1 vieneto.
9.2. Pardavėjas tam tikrai prekių rūšiai suteikia tam tikrą laiko tarpą galiojančią prekių  kokybės garantiją, kurios terminas ir kitos sąlygos nurodoma prekių aprašymuose. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekėms kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų.
9.3. Vertinant, prekių pagamintų pagal individualų užsakymą, kokybę šalys susitarė atsižvelgti į tai, kad net naudojant šiuolaikišką gaminių dekoravimui naudojamas technologijas bei skirtingų gamintojų medžiagas ir kt. neįmanoma atspausdinti ir pagaminti visiškai identiškų, 100 procentų tikslumu  pavyzdį ar maketą atitinkančių gaminių. Dėl to Pardavėjo pagamintuose gaminiuose leistini nedideli nukrypimai. Jei maketus ruošia pats pirkėjas - jis pilnai atsako už tinkamą maketų paruošimą atitinkamai spaudos technologijai. Papildoma informacija apie naudojamas technologijas, saugojimo sąlygas ar kita papildoma informacija nurodoma prekių aprašyme ir  technologijų aprašymuose adresu https://lpromo.lt/technologijos . Jei gaminiuose aptinkami nedideli nukrypimai nuo patvirtinto pavyzdžio ar maketo, bet jie yra  normos ribose, tokie gaminiai laikomi kokybiškais, išskyrus jei abi šalys pripažįsta, kad gaminiai nėra kokybiški ir netinka naudoti pagal paskirtį. Nustačiusios nekokybiškus gaminius Šalys sieks trūkumus šalinti bendradarbiaudamos tarpusavyje ir ekonomiškiausiais būdais, t.y. Pardavėjo  nurodytais trumpiausiais įmanomais terminais pagaminant kokybiškus gaminius ir pakeičiant jais nekokybiškus. Jei Pardavėjo nuomone tai nėra įmanoma, tuomet šalys gali susitarti dėl kainos sumažinimo, bet ne daugiau 20 % visos sutarties kainos.
9.4. Jei Pirkėjas sunaudojo dalį pagamintos produkcijos ir pareiškė pretenziją dėl produkcijos kokybės, yra laikoma, kad visa patiekta produkcija buvo kokybiška ir tinkama naudoti.
9.5. Pardavėjas suteikia galimybę Pirkėjui užsakyti prekes minimaliais kiekiais, siekiant įsitikinti prekių kokybe bei patikrinti prekės savybes. Pirkėjas užsakydamas didesniais kiekiais (nuo 10 vnt) prekes patvirtina, kad atitinkamų prekių kokybė ir savybės jam yra žinomos ir priimtinos, todėl kokybiškų prekių grąžinimas dideliais (nuo 10 vnt) tos pačios rūšies prekės kiekiais nėra galimas.

10. Prekių grąžinimas ir keitimas
10.1. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės ne maisto, ne higienos, ne vienkartinės ar individualiai pagal užsakymą pagamintos prekės ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:
10.1.1. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
10.1.2. atitinkamai sumažinti prekės kainą;
10.1.3. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;
10.1.4. nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
Civilinio kodekso 6.367 straipsnis reglamentuoja pirkėjo teisę atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones. pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas apie tai raštu pardavėjui per 3 darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos ir grąžinti kokybiškas prekes, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė.
Pagal Civilinio kodekso 6.366 straipsnio 3 dalį, pirkėjas neturi teisės pasinaudoti aukščiau nurodyta teise atsisakyti sutarties, jeigu sutartis buvo sudaryta dėl: 5) prekių, kurios buvo gaminamos pagal pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas.
10.2. Pirkėjas per 5 darbo dienas nuo pristatymo datos privalo pateikti pardavėjui raštišką pretenziją, nurodant prekės trūkumus. Į raštišką pirkėjo pretenziją pardavėjas privalo duoti atsakymą per 10 darbo dienų.
10.3. Pardavėjas, gavęs pranešimą apie sutarties atsisakymą, per 15 dienų privalo atsiimti daiktą ir grąžinti pirkėjui už daiktą sumokėtus pinigus. Šiuo atveju prekės grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas. Pirkėjui grąžinama už prekę sumokėta suma atėmus prekių pristatymo ir administravimo mokesčius bei suteiktas papildomas nuolaidas (8.2 punktas) šiems mokesčiams Prekės užsakymo momentui. Sumokėta suma grąžinama per 5 darbo dienas po prekių gavimo atgal. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui.

11. Baigiamosios nuostatos
11.1.Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
11.2.Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
11.3.Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.